Logo PhDr. PAVEL WIESNER

psycholog, grafolog

Městský úřad Opava

_________________

"Tělesné nemoci vznikají z potíží psychických, psychické problémy jsou základem vážných tělesných onemocnění."

_________________

Nabízím poradenské, vzdělávací a lektorské služby v těchto oblastech:
o psychodiagnostika o nácvik relaxačních technik
o rozbor písma o reiki - získávání energie
o realizace konkurzního řízení o posílení imunity a zlepšení kondice
o předpoklady ke studiu, profesi o odstraňování bolestí, migrény
o psychická příprava na zkoušky o problémy s neplodností
o řešení životních problémů o odstraňování nespavosti
o odstranění přepracovanosti o diagnostika laterální struktury - nová unikátní metoda - typologie
o odstraňování únavy, nervozity o poruchy vnímání vlastního těla - úprava hmotnosti
o psychosomatické potíže o odstraňování specifických poruch učení (SPU):
      - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

_________________

Mám bohaté a dlouhodobé zkušenosti s různými metodami léčby. Mezi nejdůležitější metody, které využívám ve své praxi patří:
 
o Pozitivní psychoterapie a poradenství o Psychodiagnostika
o Edu – kinestetika o Metody získávání energie, Reiki
o Kineziologie o NLP – neurolingvistické programování
o Lateralita, nová typologie laterality UNIKÁTNÍ DIAGNOSTIKA o Grafologie v pedagogické praxi
Více informací o dané metodě se dozvíte, když si kliknete na odkaz.

_________________

Odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce:

V současné době se můžete přihlásit na vzdělávací kurzy a semináře: 
 

o Možnosti zvyšování využití intelektových předpokladů člověka - Obsahově ojedinělý seminář je zaměřený na problematiku zlepšování využití paměti dětí, studentů i dospělých ve škole i v každodenním životě, dále na oblast sledování a předjímání změn ve struktuře osobnosti a chování jedince, na problematiku zdokonalování osobnosti. Účastníci si vše potřebné prakticky vyzkouší. Témata semináře objasní osobnost a její laterální strukturu, typologii laterality. Možnosti a způsoby využití získaných poznatků při vývoji intelektových předpokladů člověka. Možnosti rozvíjení intelektových předpokladů paměti u dospělých. Jak využít nově získané poznatky v oblasti nápravy SPU, nežádoucího chování, rozvoje intelektových a osobnostních předpokladů žáků v systému vzdělávání. Praktické metody z oblasti psychologie, psychologie laterality, reflexní terapie, reiki, výchovné kineziologie.

_________________

KONTAKT
Privat: Gogolova 11
746 01 
Opava
Czech Rebublic
Plánek Opavy - větší mapku získáte kliknutím na obrázek
Mobil pro kurzy:
Mobil:
608 173 848
608 037 051
Email: Pavel Wiesner Jakékoliv dotazy a připomínky mi můžete posílat na můj e-mail: pavel.wiesner@email.cz

Objednat se můžete kdykoliv mezi 20:00 a 22:00 hodinou.

Děkuji Vám za návštěvu.

Jste právě   návštěvník.

_________________

© A-Z Webservis 1999-2008,  Webmaster:  Petr Žáček