Bytové družstvo NOVA01

*** Členská schůze bytového družstva, která se měla konat ve středu 21.4.2010 od 19:00 hod. v jídelně ZŠ Smolkova, nebyla usnášení schopná
(sešlo se méně než nadpoloviční počet členů). ***

*** Náhradní členská schůze se bude konat ve čtvrtek 29.4.2010 od 19:00 hod. v jídelně ZŠ Smolkova
(tato schůze již bude usnášeníschopná při jakémkoliv počtu členů). ***

Poslední aktualizace stránky: 24. dubna 2010