TROŠKA HISTORIE

Klub přátel Mahenovy činohry založil na konci roku 1960 režisér Miloš Hynšt jako jakousi "rezonanční desku" činohry, která tehdy hrála na Lidické v budově dnešního Divadla bratří Mrštíků, po dokončení nové opery se přestěhovala na své nynější místo. Na poučených a vyspělých divácích z řad Klubu si měla činohra ověřovat, jaký ohlas její práce má. Zřejmě bylo necelé první desetiletí činnosti Klubu nejzajímavější. V jistou dobu se besedovalo hned večer po klubovém představení (byla to první repríza a bylo na ni klubové předplatné!), jezdilo se na zájezdy na nejvýznamnější československé inscenace, Klub přátel pořádal dokonce ve spolupráci s umělci i ples! Po srpnu 1968 byla jeho činnost, s nuceným odchodem doc. Miloše Hynšta a významných funkcionářů Klubu, značně utlumena. Druhý dech začal Klub nabírat ve druhé polovině osmdesátých let, euforie ale dlouho nevydržela.

SOUČASNOST

V současnosti se činnost klubu ustálila, zhruba měsíčně se na Malé scéně konají besedy s umělci Mahenovy činohry, několikrát do roka zájezdy, zpravidla s návštěvou divadelního představení, častěji vycházky do přírody či po pamětihodnostech. Každoročně vyhlašuje KPMČ anketu Cena diváka, na základě které je vždy oceněn režisér za nejlepší inscenaci roku a herci za nejlepší mužský a ženský herecký výkon.