Fotografie z Prahy

v prezentacích

Schwarzenberský palác a Trojský zámek.